Proportion
ISLAM & PERUNDANGAN - Episod 13

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DAN MAQASID SYARIAH

Rancangan Islam dan Perundangan kali ini membicarakan tentang "Perlembagaan Persekutuan dan Maqasid Syariah" bersama Ybhg Prof Madya Dr Shamrahayu Abd Aziz (Felo Utama Pusat Kajian Syariah dan Undang-Undang IKIM) dan Ybhg Cik Wan Roslily Abd Majid (Felo Pusat Kajian Syariah dan Undang-Undang IKIM). Maqasid Syariah ialah hikmah sebalik pensyariatan atau manfaat yang disasarkan yang membenarkan. secara literalnya, untuk memelihara manfaat dan menghindarkan kemudratan. objektifnya persidangan meja bulat ialah mengupas agama dalam kehidupan sekular. terdapat juga perbentangan persidangan meja bulat maqasid syariah. jom hayati persidangan meja bulat!
Horizontal Banner

Islam Dan Perundangan menampilkan Prof. Shamrahayu Abd. Azizi yang membicarakan tentang "Islam dalam Sistem Persekutuan Malaysia". Malaysia adalah sebuah persekutuan. Bagaimana islam dibawah urusan malaysia persekutuan? Hal ini kerana, sejarah adalah wilayah persekutuan. Islam adalah urusan negeri-negeri. Islam ini mahu dipegang oleh negeri.Raja-raja mungkin akan terbina islam sekiranya dipegang dengan selamat. Ayuh kita hayati bersama!

00:00:00 /

Islam dan perundangan kali ini memyungkai tentang 'Undang-undang islam dan ketinggian perlembagaan ' bersama Prof Madya Dr Shamrahayu Bt Ab Aziz . Fellow utama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Prinsip perlembagaan ialah keluhuran perlembagaan. Dalam negara kita menggunakan perlembagaan undang-undang tertinggi, dalam konteks demokrasi, adalah rakyat membuat perlembagaan yang tertinggi. Dalam negara kita tidak mempunyai prakata, kerana ia adalah perundangan bertulis. bagi negara yang mempunyai akta bertulis adalah undang-undang tertinggi. tugas parlimen ialah membuat perlembagaan. akta yang dibuat oleh parlimen adalah perlembagaan tertinggi. kenapa negara itu mempunyai tinggi perlembagaan? bertulis ialah Ayuh kita kongsikan pencerahan bersama!

00:00:00 /

Islam dan perundangan kali ini merungkai tentang 'Undang-undang islam dan ketinggian perlembagaan bersama Prof Madya Dr Shamrahayu Bt Ab Aziz . Fellow utama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). perlembagaan bukan ditentang oleh islam. Faktanya ialah persoalan yang dibawa tentang hukuman mati dihujahkan undang-undang islam seperti hukuman Qisas(bunuh balas). Hukum bunuh itu ditetapkan oleh Al-Quran. Contoh hukuman orang yang merompak, Kesalahan-kesalahan mengedar dadah walaupun tidak disebut dalam islam, tetapi kesalahan tersebut juga disebut. Jika ia bercanggah dengan undang-undang islam. perlembagaan itu sendiri . contoh undang-undang jenayah. Ayuh kita kongsikan pencerahan bersama!

00:00:00 /

Kupasan Islam dan Perundangan kali ini mmebicarakan tentang "merontan Anak dalam kedudukan perundangan Islam " (Antara kenyataan kementerian pembangunan wanita, keluarga, masyarakat adalah pindaan perlu dibuat diatas hukuman mati, perbuatan merontan anak adalah salah satu jenayah.) Hanya perbuatan di atas perundangan . Isu ini yang sedang dibincangkan oleh media. Sebenarnya ramai orang islam dan ngo islam serta Ikim juga turut prihatin tentang isu permasalah di atas, hukuman mati melalui laporan akhbar tidaklah mendapat persoalan yang begitu meluas jika dibandingkan isu anak-anak. secara umum, hukuman mati adalah agenda bagi hukuman asasi. Dinegara kita perbahasan atau seminar diatas kekejaman diatas tentang isu hukuman mati tersebut. hukuman mati itu masih tidak relevan. dalam konteks perundangan islam hukuman mati perlu digubalkan. terdapat hukuman mati dibawah akta makamah malaysia : pertama, hukuman mati mandetori tetapi dalam konteks islam seperti kes rompakan yang menyebabkan sehingga kematian. ayuh kita perincinkan lebih mendalam!

00:00:00 /

Islam dan perundangan menampilkan Bersama Prof. Madya Dr. Shamrahayu A Aziz (Felo Utama, Pusat Syariah, Undang-undang & Politik, IKIM). Topik ini membicarakan tentang " Kuasa & Bidang Kuasa Dewan Undangan Negeri Mengenai Kesalahan-kesalahan Syariah". Bidang kuasa islam adalah melalui urusan negeri, undang-undang islam dan syarak. Undang sansektif ialah undang-undang pengisian. Dalam undang malaysia sekurang-kurang samaada sabsentif undang malaysia mestilah memohon kebenaran dengan majlis agama. Dewan undangan negeri. bidang kuasa negeri ini, setiap negeri mempunyai sultan-sultannya. kuasa raja-raja dalam rukun syarak kerana raja yang tidak mahu diserahkan kepada persekutuan. Dalam pembahagian kuasa tentang undang-undang islam. Dalam kes yang bercanggah dengan hukuman syarak dengan islam contoh perkara yang bercanggah islam dan hubungan seksual serta perbuatan-perbuatan unnatural(bukan kebiasaan). Perlembagaan memberikan kuasa kepada undang-undang negeri yang berkaitan hubungan syarak. Perlembaganan Iini juga memberikan bidang-bidang dalam hukum syarak kesalahan berkaitan pertadbiran dan pengurusan jenayah. Ayuh ikuti bual bicara secara langsung di www.tvikim.my.

00:00:00 / 00:39:12

Islam dan Perundangan Islam kali menampilkan Puan Siti Shamsiah Hj. Mohd Sufi dan Dr. Zuraidah Haji Ali (Kuliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia) merungkaikan tentang "Undang-undang Amanah: Pengenalan & Pemakaiannya di Malaysia. apakah konsep amanah ? dan bagaimana konsep amanah ini diguna pakai? Amalan amanah merangkumi setiap peringkat secara umumnya ialah mengambarkan situasi orang yang pegang amanah, contoh seseorang mempunyai harta dan berikan harta kepada anaknya serta seseorang itu menyuruh seorang pemegang amnah untuk menguruskan hartanaya selepas dia mati. Dalam, konteks amanah mestilah amanah kepada teras. Amanah bukan konsep kontrak, undang amanah adalah dimana-mana. mungkin hari ke hari aktiviti. apabila menghantar duit kepada tabung haji. orang yang memegang amanah mestilah bersifat amanah serta tanggungjawab yang besar. Ayuh kita perluaskan konsep undang-undnag amanah!

00:00:00 / 00:45:11

Islam dan Perundangan Bersama Puan Siti Shamsiah Hj. Mohd Supi (Pegawai Penyelidik Kanan, IKIM) dan menampilkan penceramah Dr. Zuraidah Hj. Ali ( Pensyarah, Kuliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, UIAM). Ikuti secara langsung di www.tvikim.my undnag-undang amanah: pengenalan dan pemakaiannya. keadaan yang bagaimana amanah? surah al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman yang bermaksud: "Akan tetapi, jika sebahagian kamu mempercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah TuhanNya: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan penyaksian, Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang brdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" Kajian ayat tersebut adalah kamu perlu bijaksan dalam memilih siap apa pemegang amanah kamu?. apakah elemen penting dalam menentukan pemegang amanah? ayuh kita rungkaikan pencerahan di atas!

00:00:00 / 00:43:37

Islam dan perundangan Bersama Puan Siti Shamsiah Hj. Mohd Supi (Pegawai Penyelidik Kanan, IKIM) dan menampilkan penceramah Dr Mohd Al-Adib Samuri. ( Pensyarah, Kuliyyah Jabatan Syariah dan pendidikan Islam , UKM) membicarakan tentang "Isu-isu yang berkaitan tadbir urus Maulaf Malaysia". Apabila seseorang islam yang memeluk agama islam bagaimana menguruskan tadbir urus mualaf ? Melihat peruntukan islam berkaitan pendaftaran mualaf (orang yang baru memeluk islam), masyarakat islam apa jua peruntukan syariahnya, tetapi dari pelbagaian kemaslahatan agama. apakah alsannya sehinggakan satu undang-undang yang mewajibkan undang-undang islam? Ayuh kita perincikan bersama!

00:00:00 / 00:43:36

Islam dan perundangan bersama penceramah Prof Madya Dr Shamrahayu Bt Ab Aziz Fellow utama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ). membicarakan tentang "Mahkamah Syariah Perkara 121 (1A) ". Pindaan adalah jelmaan dalam undang-undang syariah, instrumental. penambahanan 121 dalam (1)- kesannya ialah perkara peruntukan kuasa kehakiman. menyebut tentang letakknya hanya mahkmah tinggi iaitu mahkamah sivil. kuasa kehakiman pada asalnya. mahkamah tinggi ini terletak ditanah melayu serta diborneo dan sarawak. Terletak hak kepada 2 mahkamah tidak mempunyai lagi. kesannya adalah frasa kuasa kehakiman itu. bidang kuasa mahkamah syariah kehakiman ialah suatu kehakiman itu diletakkan dibawah kehakiman. Ayuh kita perincikan bersama!

00:00:00 / 00:44:33

Islam dan Perundangan kali ini menampilkan penceramah Prof Madya Dr Shamrahayu Bt Ab Aziz ( Fellow utama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ) dengan perkongsian topik " Mahkamah Syariah Perkara 121 (1A)- Bahagian 3. Adakah pindaan itu telah memberikan kelebihan tertentu? pindaan undang-undang. perubahan mindset ialah yang mempengaruhi pemikiran kita. kita perlu kepada ketetapan minda itu. Membuat rayuan tidak boleh ke mahkamah sivil. dan menjadikan mahkamah syariah . kebaikannya mahkmah syariah mempunyai bidang kuasa keistimewaan yang khusus dalam bidang kuasa negeri atau parlimen. jika dalam negeri akan dilaksanakan mahkamah syariah serta perlaksanannya. perkara 121 (1A) ini tidak melebar luaskan bidang kuasa mahkamah syariah. contoh pasangan menikah secara undang-undang sivil kerana memeluk islam dan pasangannya masih tidak memeluk islam. ayuh kita rungkaikan bersama!

00:00:00 / 00:45:04

Islam dan Perundangan menampilkan penceramah Prof Madya Dr. Akmal Hidayah Halim (Kuliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, UIAM) membicarakan tajuk "Perancangan & Pengurusan Harta Pusaka". Persepsif masyarakat pengurusna harta pusaka adalah faraid. Faraid adalah proses terakhir. proses ini memainkan peranan penting bakal si mati dan kita sebagai ahli waris. jika kita sebagai si mati mestilah dirancangan dengan sebaiknya. Faraid bukan permasalahan seseuatu harta. hukum faraid yang mengalami masalah yang panjang , apakah yang patut kita lakukan untuk menguruskan pusaka kita? Permasalah dari si mati yang tidak menyenaraikan asetnya, tanggungannya, wasiatnya dan apa-apa sebarang hutang kepada ahli waris. Dimalaysia masih tiada sistem maklumat si mati, hal ini akan menyebabkan masalah berlaku dalma pengurusan harta pusaka. Ayuh kita uruskan harta pusaka dengan lebih bijak!

00:00:00 / 00:44:45

Rancangan islam dan Perundangan Bersama tetamu, YBhg. Prof. Madya Dr. Sahmrahayu A. Aziz, Fellow Utama Institut Kefahaman Islam Malaysia dengan topik "Pemerkasaan Mahkamah Syariah". Dikendalikan oleh DJ Maslina Alias IKIMfm. kenapa perlu perkasakan makamah syariah? Kedudukan institut islam secara ilmiahnya dalam mahkamah syariah, makamah syariah adalah satu institut yang memperkasakan perundangan. Untuk mengelakkan presepsi tentang mahkamah syariah dengan mahkamah sivil supaya tidak menyamakan mana-mana sistem, pemerkasaan perlu di buat agar perundangan syariah ini sentiasa ditambahbaik. Pemerkasaan ini juga mestilah sama supaya keadilan mahkamah syariah itu nampak lebih hebat. Ayuh kita dalami pengkongsian berikut!

00:00:00 / 00:45:10

Rancangan Islam dan Perundangan kali ini membicarakan tentang "Perlembagaan Persekutuan dan Maqasid Syariah" bersama Ybhg Prof Madya Dr Shamrahayu Abd Aziz (Felo Utama Pusat Kajian Syariah dan Undang-Undang IKIM) dan Ybhg Cik Wan Roslily Abd Majid (Felo Pusat Kajian Syariah dan Undang-Undang IKIM). Maqasid Syariah ialah hikmah sebalik pensyariatan atau manfaat yang disasarkan yang membenarkan. secara literalnya, untuk memelihara manfaat dan menghindarkan kemudratan. objektifnya persidangan meja bulat ialah mengupas agama dalam kehidupan sekular. terdapat juga perbentangan persidangan meja bulat maqasid syariah. jom hayati persidangan meja bulat!

00:00:00 / 00:44:03
Footer Banner