Proportion premium
DUNIA EKONOMI - Episod 14

DUNIA EKONOMI-ANALISIS BAJET 2019-PUAN NUR SYAHIDAH ABDUL JALIL (PEG. PENYELIDIK PUSAT KAJIAN EMAS IKIM)

Dunia Ekonomi-Analisis Bajet 2019-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil (Peg. Penyelidik Pusat Kajian EMAS IKIM)
Horizontal Banner

"Inisiatif Ekonomi Halal Dan Kelestarian Kehidupan" . Istilah "Halal" biasanya dikaitkan dengan makanan yang disediakan mengikut Shariah atau prinsip-prinsip undang-undang Islam. Adakah pemahaman konsep halal itu hanya wujud pada makanan sahaja? Sama-sama kita ikuti perkongsian bersama En. Mohamad Hisham bin Mohamad dan Puan Nur Syahidah Abdul Jalil.

00:00:00 /

Perkongsian ilmu berkaitan Ciri-ciri Masyarakat Maju oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 /

Perkongsian ilmu berkaitan Kita dan Hutang Isi Rumah Di Malaysia bahagian 1 oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 /

Perkongsian ilmu berkaitan Kita dan Hutang Isi Rumah Di Malaysia bahagian 2 oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 /

Perkongsian ilmu berkaitan Keadilan sosial dalam ekonomi bermuamalat bahagian 1 oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:17:08

Perkongsian ilmu berkaitan Keadilan sosial dalam ekonomi bermuamalat bahagian 2 oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:18:10

Perkongsian ilmu berkaitan Gaji Oh Gaji oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:17:34

Perkongsian ilmu berkaitanpengupayaan ekonomi dalam bidang bukan plilhan oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:17:28

Perkongsian ilmu berkaitan pengupayaan ekonomi dalam bidang bukan plilhan literasi kewangan oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:17:04

Perkongsian ilmu berkaitanProgram manfaat kebajikan dan implikasinya bahagian 1 oleh Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:00

Perkongsian ilmu berkaitanProgram manfaat kebajikan dan implikasinya bahagian 2 oleh Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:16:35

Ikuti Dunia Ekonomi Bersama En. Hisyam Bin Mohamad (Felo, Pusat Kajian Ekonomi & Kemasyarakatan (EMAS ) & Puan Nur Syahidah Bt. Abd. Jalil (Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Kemasyarakatan (EMAS) ) dengan perbincangan berkenaan "Kajian Gaji Permulaan".

00:00:00 / 00:15:51

Ikuti Dunia Ekonomi Bersama En. Hisyam Bin Mohamad (Felo, Pusat Kajian Ekonomi & Kemasyarakatan (EMAS ) & Puan Nur Syahidah Bt. Abd. Jalil (Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Kemasyarakatan (EMAS) ) dengan perbincangan berkenaan "Iklan & Kepenggunaan".

00:00:00 / 00:14:40

Perkongsian ilmu berkaitan Baik buruk pengkomersilan identiti Islam oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:12:34

Perkongsian ilmu berkaitan Baik buruk pengkomersilan identiti Islam bahagian 2 oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:30

Perkongsian ilmu berkaitan Realiti Pekerjaan Semasa oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:16:19

Perkongsian ilmu berkaitan Realiti Pekerjaan Semasa Bahagian 2 oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:17:23

Perkongsian ilmu berkaitan Hikmah Ramadan oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:17:57

Perkongsian ilmu berkaitan Akhlak Dan Modal Insan oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:12:32

Perkongsian ilmu bertajuk Bersederhana Di Hari Raya oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:14:51

Perkongsian ilmu bertajuk Liberalisasi Tarif Insuran dan Takaful Kenderaan oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:16:31

Perkongsian ilmu bertajuk "Penjamin" Bahagian pertama oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:56

Perkongsian ilmu bertajuk "Penjamin" Bahagian pertama oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:33

Perkongsian ilmu bertajuk "Belia dan Pekerjaan" Bahagian pertama oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:35

Perkongsian ilmu bertajuk "Sistem pengurusan anti rasuah" Bahagian pertama oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:33

Perkongsian ilmu bertajuk "Filantropi dan Derma Bakti Islam ( BHG 1)" Bahagian pertama oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:47

Perkongsian ilmu bertajuk "Filantropi dan Derma Bakti Islam ( BHG 2)" Bahagian pertama oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:52

Perkongsian ilmu bertajuk "Mutawalli dan isu-isu berbangkit" Bahagian pertama oleh En Muhammad Hisyam B. Mohamad dan Pn. Nur Syahidah bt Abd Jalil

00:00:00 / 00:15:59

Ikuti Dunia Ekonomi Bersama En. Hisyam Bin Mohamad (Felo, Pusat Kajian Ekonomi & Kemasyarakatan (EMAS ) & Puan Nur Syahidah Bt. Abd. Jalil (Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Kemasyarakatan (EMAS) ) dengan perbincangan berkenaan "Sekitar cadangan pembentangan bajet 2018-bhg 1".

00:00:00 / 00:16:10

Ikuti Dunia Ekonomi Bersama En. Hisyam Bin Mohamad (Felo, Pusat Kajian Ekonomi & Kemasyarakatan (EMAS ) & Puan Nur Syahidah Bt. Abd. Jalil (Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Kemasyarakatan (EMAS) ) dengan perbincangan berkenaan "Sekitar cadangan pembentangan bajet 2018-bhg 2".

00:00:00 / 00:15:57

Ikuti Dunia Ekonomi Bersama En. Hisyam Bin Mohamad (Felo, Pusat Kajian Ekonomi & Kemasyarakatan (EMAS ) & Puan Nur Syahidah Bt. Abd. Jalil (Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Kemasyarakatan (EMAS) ) dengan perbincangan berkenaan "Remaja dan Kemahiran Merancang Kewangan" .

00:00:00 / 00:16:30

Kepentingan Amalan Menabung

00:00:00 / 00:16:13

Ekonomi Digital Masa Hadapan

00:00:00 / 00:15:52

Harta Pelaburan-Pn. Suzana Md. Samsudi

00:00:00 / 00:32:35

Baget dan Gaya Hidup-Pn. Suzana Md. Samsudi

00:00:00 / 00:37:48

Matlamat Kewangan Bahagian 1-Pn. Suzana Md. Samsudi

00:00:00 / 00:30:51

Matlamat Kewangan Bahagian 2-Pn. Suzana Md. Samsudi

00:00:00 / 00:35:27

Mengatur Pendapatan-Pn. Suzana Md. Samsudi

00:00:00 / 00:35:43

Sekuriti Makanan (Food Security) dan Waqf-Malaysia-En. Muhammad HIsham Mohamad

00:00:00 / 00:28:14

Realiti Ketaksamaan Dan Isu Kemiskinan-En. Muhammad HIsham Mohamad

00:00:00 / 00:30:17

Crowdfunding atau Pendanaan Awam-En. Muhammad HIsham Mohamad

00:00:00 / 00:36:28

Inisiatif halal di Malaysia-En. Muhammad HIsham Mohamad

00:00:00 / 00:30:52

Islam dan Halal dalam konteks Label dan Jenama-En. Muhammad HIsham Mohamad

00:00:00 / 00:27:51

Pengagihan Harta- Puan Suzanan Md. Samsudi

00:00:00 / 00:34:56

Perlindungan Harta- Puan Suzanan Md. Samsudi

00:00:00 / 00:31:06

Cabaran Miskin Bandar Bahagian 1-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil

00:00:00 / 00:28:20

Cabaran miskin Bandar Bahagian 2-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil

00:00:00 / 00:28:45

Sedekah Yang Utama-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil.

00:00:00 / 00:28:15

Kehidupan Wajar dalam Islam Bahagian 1-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil

00:00:00 / 00:27:14

Kehidupan Wajar dalam Islam Bahagian 2-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil

00:00:00 / 00:27:37

Kehidupan Wajar dalam Islam Bahagian 3-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil

00:00:00 / 00:27:47

Kemajuan Ekonomi Islam- Puan Suzanan Md. Samsudi

00:00:00 / 00:32:50

Ekonomi Islam- Puan Suzanan Md. Samsudi

00:00:00 / 00:30:28

Potensi Ekonomi Islam-Puan Suzana Md. Samsudi

00:00:00 / 00:32:36

Inovasi dan Potensi Ekonomi Islam-Puan Suzana Md. Samsudi.

00:00:00 / 00:33:17

Intergriti dan Ekonomi Islam-Puan Suzana Md. Samsudi

00:00:00 / 00:28:02

Tokoh Ekonomi Islam-Pn. Suzana Binti Md. Samsudi

00:00:00 / 00:34:45

Dunia Ekonomi-Impak Sistem Kewangan Islam Dari Sudut Pandang Maqasid Al-Syariah-En. Muhammad Hisham Mohamad(Felow Pusat Kajian Ekonomi & Kemasyarakatan IKIM)

00:00:00 / 00:27:21

Dunia Ekonomi-Bila Rasuah Dianggap Ekonomikal-En. Muhammad Hisyam Mohamad(Felo Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM)

00:00:00 / 00:28:12

Dunia Ekonomi-Hubungkait Patuh-Syariah dengan Konsep Keberkatan-Tinjauan Dalam KOnteks Standard Halal (Bahagian 1)

00:00:00 / 00:35:01

Dunia Ekonomi-Gaji Minimum, Gaji Kehidupan Wajar dan Gaji Menurut Islam-En. Muhammad Hisham Mohamad(Felow Pusat Kajian Ekonomi & Kemasyarakatan IKIM)

00:00:00 / 00:31:54

Dunia Ekonomi -Memertabatkan Ekonomi Islam-Puan Suzana Md. Samsudi (Felow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM)

00:00:00 / 00:38:52

Dunia Ekonomi-Nilai Ekonomi Islam-Puan Suzana Md. Samsudi

00:00:00 / 01:04:12

Dunia Ekonomi-Analisis Bajet 2019-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil (Peg. Penyelidik Kanan Pusat Kajian EMAS IKIM)

00:00:00 / 00:26:35

Dunia Ekonomi-Analisis Bajet 2019-Puan Nur Syahidah Abdul Jalil (Peg. Penyelidik Pusat Kajian EMAS IKIM)

00:00:00 /
Footer Banner