Proportion premium
TANYALAH PEGUAM - Episod 10

TANYALAH PEGUAM-KECUAIAN PERUBATAN-TUAN ADZLY ABD MANAS(PEGUAMBELA & PEGUAMCARA PPMM)

Tanyalah Peguam-Kecuaian Perubatan-Tuan Adzly Abd Manas(Peguambela & Peguamcara PPMM)

Scam- Tn. Hj. Zainal Abidin Bin Shaikh Zakaria-Peguambela & Peguamcara PPM

00:00:00 /

Anak Tak Sah Taraf-Tn. Hj. Zainal Abidin Bin Shaikh Zakaria

00:00:00 / 00:40:17

Perlaksanaan dan Penguatkuasaan Perintah Mahkamah-Tuan Abdul Halim bahari (Bendahari PPMM)

00:00:00 / 00:33:40

Undang-Undang & Manusia Berpisah Tiada-Tn. Hj. Zainal Abidin Shaikh Zakaria

00:00:00 / 00:37:07

Tanyalah Peguam-Pelaksanaan & Penguatkuasaaan Perintah Mahkamah (Bahagian 2)

00:00:00 / 00:36:53

Tanyalah Peguam-Kesalahan-Kesalahan di Bawah Undang-Undang Kecil Taman-Tn. Adzly Bin Manas (Peguambela & Peguamcara (PPMM))

00:00:00 / 00:40:08

Tanyalah Peguam-Instrumen Perbankan Islam-Jual Beli Tawaruq - Tn. Lukman Sherif (Peguambela & Peguamcara (PPMM)

00:00:00 / 00:32:24

Tanyalah Peguam-Kesalahan Jenayah DiBawah Akta Pengangkutan Jalan 1987-Tn. Mohd Fasha Bin Musthafa (Peguambela & Peguamcara (PPMM)

00:00:00 / 00:33:31

Tanyalah Peguam-Rumah Selamat Rumah Sejahtera-Tn. Adzly Bin Manas(Peguambela & Peguamcara(PPMM)

00:00:00 / 00:40:16

Tanyalah Peguam-Kecuaian Perubatan-Tuan Adzly Abd Manas(Peguambela & Peguamcara PPMM)

00:00:00 / 00:35:47