Proportion
ISLAM & EKONOMI PRIHATIN - Episod 5

ISLAM & EKONOMI PRIHATIN KERTAS 4-EKONOMI PRIHATIN DAN DASAR MESRA KELUARGA

Islam & Ekonomi Prihatin Kertas 4-Ekonomi Prihatin dan Dasar Mesra Keluarga. Hajah Siti Fatimah binti Abdul Rahman (Felow Kanan IKIM)
Horizontal Banner

Vertical Banner

Islam & Ekonomi Prihatin Kertas 1 - Persidangan Meja Bulat: Islam & Ekonomi Prihatin

00:00:00 /

Islam & Ekonomi Prihatin Kertas 2 - Persidangan Meja Bulat: Islam & Ekonomi Prihatin

00:00:00 /

Islam & Ekonomi Prihatin Kertas 3- Kerangka Ekonomi Prihatin (The Caring Economy) dalam Dasar dan Polisi Negara: Satu Perbandingan. Zakiah binti Jaafar (Timbalan Ketua Setiausaha (Makro) Kementrian Hal Ehwal Ekonomi.

00:00:00 /

Islam & Ekonomi Prihatin Kertas 4-Ekonomi Informal dan Cabaran Industri 4.0. Prof. Madya Dr. Rusmawati Said (Fakulti Ekonomi dan Pengursan, Universiti Putra Malaysia)

00:00:00 /

Islam & Ekonomi Prihatin Kertas 4-Ekonomi Prihatin dan Dasar Mesra Keluarga. Hajah Siti Fatimah binti Abdul Rahman (Felow Kanan IKIM)

00:00:00 /
Footer Banner