Proportion
AGAMA DAN PERADABAN (2019) - Episod 12

ISLAM DALAM 15 HAYAT (IBNU KHALDUN)

Ikuti sambungan "Islam dalam 15 Hayat" menerusi tokoh Ibnu Khaldun bersama-sama Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM.
Horizontal Banner

Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM dan Pensyarah CASIS UTM kembali untuk perkongsian tentang ketamadunan. Kali ini dengan topik "Islam - Zaman Baharu dalam Sejarah Alam Melayu".

00:00:00 /

Perkongsian berkenaan "Islam - Zaman Baharu dalam Sejarah Alam Melayu (Bahagian 2)" bersama-sama Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM merangkap Pensyarah CASIS UTM.

00:00:00 /

Ikuti kupasan "Manuskrip Melayu Islam - Khazanah Kebangsaan" bersama Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM merangkap Pensyarah CASIS UTM.

00:00:00 /

Ikuti sambungan perkongsian ilmu "Manuskrip Melayu Islam - Khazanah Kebangsaan" bersama-sama Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM merangkap Pensyarah CASIS UTM.

00:00:00 /

Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM merangkap Pensyarah CASIS UTM membincangkan "Bahan-Bahan Tamadun Dunia".

00:00:00 /

Ikuti perbincangan berkaitan bahan-bahan tamadun dunia dalam "Koleksi Khas Tamadun Islam: Kajian Tamadun-Tamadun Lain dalam Kerangka Kajian Islam". Bersama Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM merangkap Pensyarah CASIS UTM.

00:00:00 /

Kenali "Bahan-Bahan Tamadun Islam (dalam Bahasa Rusia)" bersama-sama Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM merangkap Pensyarah CASIS UTM.

00:00:00 /

Dapatkan ilmu tentang "Wanita dan Tamadun Islam" menerusi perkongsian Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM merangkap Pensyarah CASIS UTM. Selamat mendengar dan sebarkan!

00:00:00 /

Prof. Dr. Tatiana Denisova kembali berkongsi ilmu tentang "Teks-Teks Melayu Lama".

00:00:00 /

Kenali "Dunia Melayu Islam dengan ilmu Pelayaran dan Perkapalan" bersama-sama Prof. Dr. Tatiana Denisova, Felow Kehormat IKIM merangkap Pensyarah CASIS UTM.

00:00:00 /

Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar (KIAS) IKIM membawakan tokoh seterusnya dalam siri "Islam dalam 15 Hayat".

00:00:00 /

Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM berkongsi tokoh seterusnya dalam rangkaian "Islam dalam 15 Hayat" iaitu Imam al-Mawardi.

00:00:00 /

Ikuti sambungan "Islam dalam 15 Hayat" dengan mengetengahkan tokoh Imam al-Juwayni. Perkongsian oleh Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM.

00:00:00 /

Ikuti sambungan "Islam dalam 15 Hayat" dengan mengetengahkan tokoh Hujjah al-Islam Imam al-Ghazali. Perkongsian oleh Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM.

00:00:00 /

Ikuti perkongsian tokoh ketujuh dalam siri "Islam dalam 15 Hayat" iaitu Usamah ibn Munqidh kupasan Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM.

00:00:00 /

Ikuti perkongsian tokoh kelapan dalam siri "Islam dalam 15 Hayat" iaitu Ibn Jubayr kupasan Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM.

00:00:00 /

"Islam dalam 15 Hayat" telah memasuki siri kesembilan iaitu Salahuddin al-Ayyubi bersama kupasan Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM.

00:00:00 /

Ikuti kupasan tokoh seterusnya hari ini, iaitu Ibnu Nafis bersama Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM menerusi "Islam dalam 15 Hayat".

00:00:00 /

Ikuti sambungan "Islam dalam 15 Hayat" menerusi tokoh Ibnu Manzur bersama-sama Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM.

00:00:00 /

Ikuti sambungan "Islam dalam 15 Hayat" menerusi tokoh Ibnu Khaldun bersama-sama Encik Muhammad Husni Mohd Amin, Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM.

00:00:00 /
Footer Banner