Proportion
WEBINAR LIBERISME & PENYEMPITAN AGAMA - Episod 4

SESI 4_LIBERALISME DAN PENYEMPITAN AGAMA : MENGARUS PERDANA WACANA KESEDERHANAAN DALAM MEMAHAMI MAKNA AGAMA

Sesi 4_Liberalisme dan Penyempitan Agama : Mengarus Perdana Wacana Kesederhanaan dalam Memahami Makna Agama
Horizontal Banner

Vertical Banner

Webinar Liberisme & Penyempitan Agama

00:00:00 /

Ucapan Perasmian, Liberisme & Penyempitan Agama, Apa Panduan Islam

00:00:00 /

Liberisme & Penyempitan Agama_Apa Panduan Islam_Sesi Soal Jawab

00:00:00 /

Sesi 2_Tinjauan Beberapa Wajah Muslim Liberal & Kaitannya Dengan Sekularisasi

00:00:00 /

Sesi 3_Ancaman Liberalisme dan Penyempitan Agama : Pengalaman Indonesia

00:00:00 /

Sesi 4_Liberalisme dan Penyempitan Agama : Mengarus Perdana Wacana Kesederhanaan dalam Memahami Makna Agama

00:00:00 /
Footer Banner