Proportion
SEMINAR MENGEKALKAN KEDAULATAN MAKANAN DALAM MENDEPANI CABARAN PERUBAHAN IKLIM DAN SEKURITI MAKANAN: PERSPEKTIF ISLAM - Episod 8

KERTAS 8_PERTANIAN BANDAR DALAM MEMBINA DAYA TAHAN KELANGSUNGAN MAKANAN-A.R DATIN HJH. KANIZA DATUK HJ. SHAFIE

Kertas 8_Pertanian Bandar Dalam Membina Daya Tahan Kelangsungan Makanan-A.R Datin Hjh. Kaniza Datuk Hj. Shafie
Horizontal Banner

Vertical Banner

Sesi Soal Jawap Sesi 1

00:00:00 /

Sesi Soal Jawap Sesi 2

00:00:00 /

1. Ucapan Alu-Aluan Ketua Pengarah IKIM_Prof Madya Dr Mohamed Azam Mohamed Adil

00:00:00 /

Kertas 1_Sekuriti Makanan-Solusi Menerusi Dimensi Islam_Dr Mohd Farhan Md. Arifin

00:00:00 /

Kertas 2_Sejauh Mana Wakaf Pertanian Menjamin Sekuriti Makanan_Abdul Halim Mat Yusof

00:00:00 /

Kertas 3_Isu dan Cabaran Mencapai Kedaulatan Makanan Negara-Perspektif Badan Bukan Kerajaan_Nurfitri Amir Muhamad

00:00:00 /

Kertas 4_Situasi Sekuriti Makanan Negara dan Respon Polisi_Prof. Datuk Dr. Mad Nasir Shamsudin

00:00:00 /

Kertas 5_ Peranan Belia Dalam Mengubah Landskap Pertanian Negara_Pn Norkumala Awang

00:00:00 /

Kertas 6_Melestarikan Alam Ayau Menggugat Sekuriti Makanan _Prof. Madya Dr. Marlia Mohd Hanafiah

00:00:00 /

Kertas 7_pengurusan Sisa Pertanian Untuk Mitigasi Perubahan Iklim_Dr. Siti Norliyana Harun

00:00:00 /

Kertas 8_Pertanian Bandar Dalam Membina Daya Tahan Kelangsungan Makanan-A.R Datin Hjh. Kaniza Datuk Hj. Shafie

00:00:00 /
Footer Banner