Proportion
KERANGKA GARIS PANDUAN FIQH & BIOETIKA ISLAMI TERHADAP PERLAKSANAAN ARAHAN PERUBATAN AWAL (AMD) - Episod 2

SESI PEMBENTANGAN-KERANGKA GARIS PANDUAN FIQH & BIOETIKA ISLAMI TERHADAP PERLAKSANAAN ARAHAN PERUBATAN AWAL (AMD)

Sesi Pembentangan-Kerangka Garis Panduan Fiqh & Bioetika Islami Terhadap Perlaksanaan Arahan Perubatan Awal (AMD)

Tajuk kali membincangkan berkenaan tentang hijrah pada zaman nabi SAW membawa ikhtibar kepada hijrah kepada diri sendiri serta hijrah kita membawa ke alam barzakh

00:00:00 /

Kerangka Garis Panduan Fiqh & Bioetika Islami Terhadap Perlaksanaan Arahan Perubatan Awal (AMD)

00:00:00 /

Sesi Pembentangan-Kerangka Garis Panduan Fiqh & Bioetika Islami Terhadap Perlaksanaan Arahan Perubatan Awal (AMD)

00:00:00 /